sloppy toppy

sloppy toppyの意味・使い方・読み方

saliva

【読み】スロッピートッピー

【意味】しゃぶって唾液を垂らすこと

【使用例】

Slimy mouth, she gave me sloppy-toppy in the Maserati
スリムな口 マセレッティでしゃぶってくれた

ZAZA – 6ix9ine

« Back to Glossary Index